Niepubliczne przedszkole Domek Montessori na warszawskim Aninie

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne Domek Montessori to placówka z wyspecjalizowaną kadrą, która pracuje, opierając się na pedagogice Marii Montessori, zakładającej, że każde dziecko jest inne i potrzebuje wsparcia w rozwoju dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Podstawą naszej pracy jest wspólna zabawa z dziećmi oraz stwarzanie im sytuacji umożliwiających zdobywanie indywidualnych doświadczeń.

Najlepsza droga to doświadczenie poprzez zmysły. „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach” – mówiła Maria Montessori przed 100 laty. Słowa te doskonale obrazują metodę, którą uczą się dzieci w naszym przedszkolu.

Jakie metody wykorzystujemy w przedszkolu prywatnym Domek Montessori?

Dzieci poznają u nas świat wszystkimi zmysłami, zgodnie z założeniami, że wiedza intelektualna dziecka bierze swój początek z aktywnego doświadczania otaczającego je świata. Nauczyciel w naszym przedszkolu to ten, który stara się być przewodnikiem dziecka. Nauka bowiem odbywa się poprzez stworzoną na bazie zaufania i wzajemnego szacunku relację dziecko-nauczyciel.

W metodzie Montessori mamy kilka działów edukacyjnych odpowiadających potrzebom sensorycznego poznawania świata. Odbywa się to poprzez doświadczanie smaków, zapachów, kolorów, faktur, objętości, wag, miar, dźwięków. Materiał metodyczny nie jest skomplikowany, zachęca dziecko do eksperymentu, zostawiając trwały ślad w jego pamięci, zaspokajając jedną z najważniejszych rzeczy, czyli dziecięcą ciekawość. Z czasem dzieci korzystają z coraz bardziej skomplikowanych materiałów dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Dzieci kształcące się w ten sposób w naszym przedszkolu w ciągu kilku lat nauki często poznają pojęcia daleko wykraczające poza materiał standardowego programu nauczania.

Prywatne przedszkole Montessori w warszawskiej dzielnicy Wawer

Nasza placówka znajduje się w Warszawie na Aninie. To tutaj każdego dnia dzieci w wieku przedszkolnym odkrywają świat, uczą się samodzielności i zaspokajają swoją naturalną potrzebę ruchu. Przedszkole wyposażone jest w pomoce montessoriańskie (materiał z życia codziennego, materiał językowy, materiał sensoryczny, materiał kulturowy, materiał matematyczny). Oprócz zajęć prowadzonych metodą Montessori w przedszkolu organizowane są również zajęcia dodatkowe, m.in.: język angielski, logopedia czy rytmika.

 

Dzieci trzymające ręce jedna na drugiej