Przedszkole Ekologiczne Domek Montessori - Warszawa Anin

Jak uczą się dzieci? Najlepsza droga to doświadczenie poprzez zmysły „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach” mówiła Maria Montessori przed 100 laty. Słowa te doskonale obrazują metodę Marii Montessori, metodę, którą uczą się dzieci w naszym przedszkolu. Dzieci poznają u nas świat wszystkimi zmysłami, zgodnie z założeniami, że wiedza intelektualna dziecka bierze swój początek z aktywnego doświadczania otaczającego je świata. Nauczyciel w naszym przedszkolu to ten, który stara się być przewodnikiem dziecka. Nauka bowiem odbywa się poprzez stworzoną na bazie zaufania i wzajemnego szacunku relację dziecko-nauczyciel. W metodzie Montessori mamy kilka działów edukacyjnych odpowiadających potrzebom sensorycznego poznawania świata. Odbywa się to poprzez doświadczanie smaków, zapachów, kolorów, faktur, objętości, wag, miar, dźwięków. Materiał metodyczny nie jest skomplikowany, zachęca dziecko do eksperymentu, zostawiając trwały ślad w jego pamięci, zaspokajając jedną z najważniejszych rzeczy czyli dziecięcą ciekawość. Z czasem dzieci korzystają z coraz bardziej skomplikowanych materiałów dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

 

Dzieci trzymające ręce jedna na drugiej

 

Tak kształcąc się, dzieci w naszym przedszkolu w ciągu kilku lat nauki, często poznają pojęcia daleko wykraczające poza materiał standardowego programu nauczania.

Placówka wyposażona jest w pomoce montessoriańskie (materiał z życia codziennego, materiał językowy, materiał sensoryczny, materiał kulturowy, materiał matematyczny). Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu organizowane są również zajęcia dodatkowe: język angielski, logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna.

 

CZYTAJ WIĘCEJ