Maria Montessori i jej metodyka

Maria Montessori wierzyła w ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Dzięki swoim wieloletnim obserwacjom upewniła się w przekonaniu o naturalnej ciekawości dziecka wobec świata i jego chęci uczenia się. Dała dowód także na to, iż dopiero w momencie wolności wyboru i możliwości poznawania zagadnień ciekawiących dziecko w danym czasie może ono dokładnie to zagadnienie poznać, czyli nauczyć się czegoś. To tzw. fazy wrażliwe umożliwiają prawdziwą naukę, a nie tylko krótkotrwałe zapamiętywanie na potrzeby chwili.

 

Chłopiec używający tablicy

 

Taka właśnie idea przyświeca naszemu przedszkolu. Kameralność grupy, indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i wnikliwa obserwacja jego zachowań prowadzi do pracy i poznawania świata w niezwykle harmonijny sposób. W naszym przedszkolu nie ma ograniczeń tematycznych ze względu na wiek. Jeśli trzylatek fascynuje się planetami – dowie się o nich u nas wszystkiego. Jeśli pięciolatek rozgląda się po pracowni w poszukiwaniu jakiegoś nowego, ciekawego tematu, nauczyciel wyruszy z nim we wspólną podróż po nową wiedzę.

 

Nasza przestrzeń

Materiały w naszej pracowni są pomocami Montessori. Dzięki temu możemy bez przeszkód prowadzić zajęcia metodyczne. Sala zabaw jest przestrzenią bliską naturze, z drewnianymi zabawkami, puzzlami i strefą relaksu z książką.

 

Samodzielność

Ogromną uwagę przykładamy do pielęgnowania samodzielności dziecka. Jako dorośli musimy mieć wyczucie kiedy i w jakim stopniu włączać się w działania dziecka tak, by nie zakłócić jego naturalnego rytmu. Dotyczy to ubierania się, samodzielnego jedzenia i dysponowania czasem. To ostatnie jest bardzo trudne w czasach wiecznego pośpiechu, ale warto poświęcić drobną chwilę i pozwolić dziecku na JEGO czas.

W naszym przedszkolu dziecko ma zawsze czas aby skończyć to, co zaczęło.

 

Wolność

Pedagogika Montessori znana jest ze swojej kultywacji wolności. Chodzi tu o wolność w wychowaniu, a nie wolność od wychowania, o co często posądzana jest ta metodyka.

Wolność dotyczy przede wszystkim aspektu edukacyjnego – nad czym dziś pracujesz, czy chcesz pracować w grupie czy samodzielnie? Jak długo chcesz badać jeden temat, czy chcesz spróbować poznać wiele zagadnień?

Drugim, niezwykle ważnym odcieniem wolności jest wolność od konkurencji. Dzieci nie są karane ani nagradzane za wykonaną pracę, wybierają ją samodzielnie, co w naturalny sposób eliminuje konkurowanie (ja ładniej narysowałem, napisałem). Współzawodniczenie pojawia się dzięki temu znacznie później, na bazie kontaktów szkolnych i dalej, co pozwala na rozwój dojrzałości emocjonalnej dziecka, by temu sprostać. Wzrastając w takich warunkach wzmacnia się naturalna chęć dziecka do uczenia się i poznawania świata.

 

Dziecko dopasowujące warzywa i owoce do kartek z kolorami

 

Jasne zasady

Pedagogika Monessori zmierza do tego, aby dziecko było pewne siebie i otrzymało stabilną podstawę życia. Nasi podopieczni otrzymują zestaw obowiązujących na danym terenie zasad. Są one jasno przedstawione i wytłumaczone. Poznanie ich i zaakceptowanie umożliwia zyskanie pełnej niezależności, wolności i porządku wewnętrznego. Staramy się, by każda relacja oparta była na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.