Czym jest metoda Marii Montessori?

Według założeń Marii Montessori najważniejsza w harmonijnym rozwoju dziecka jest jego samodzielność. Jako doświadczeni pedagodzy pomagamy mu zaspokoić naturalną ciekawość świata i jednocześnie pozwalamy, by uczyło się codziennych czynności we własnym tempie. Inspirujemy, proponujemy, wspieramy, ale nie wyręczamy.

 

Chłopiec używający tablicy

 

Kameralne grupy, indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i wnikliwa obserwacja jego zachowań prowadzi do pracy i poznawania świata w niezwykle harmonijny sposób. W naszym przedszkolu nie ma ograniczeń tematycznych ze względu na wiek. Jeśli trzylatek fascynuje się planetami – u nas dowie się o nich wszystkiego. Jeśli pięciolatek rozgląda się po pracowni w poszukiwaniu jakiegoś nowego, ciekawego tematu, nauczyciel wyruszy z nim we wspólną podróż po nową wiedzę.

 

Metodyka Marii Montessori

Maria Montessori wierzyła w ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Dzięki swoim wieloletnim obserwacjom utwierdziła się w przekonaniu, że ciekawość dziecka wobec świata i jego chęci uczenia się to naturalne elementy rozwoju. Pokazała, że dopiero w momencie, gdy pozostawiamy dziecku wolność wyboru i możliwość poznawania zagadnień ciekawiących je w danej chwili, dajemy mu możliwość na swobodne chłonięcie otoczenia. Dzięki temu malec uczy się nowych rzeczy. Ten mały wycinek Montessori opisała w swoich założeniach jako fazę wrażliwą, umożliwiającą prawdziwą naukę, a nie tylko krótkotrwałe zapamiętywanie na potrzeby chwili.

 

Przestrzeń do zabawy i pomoce montessoriańskie

Materiały w naszej pracowni są pomocami montessoriańskimi. Dzięki temu możemy bez przeszkód prowadzić zajęcia metodyczne. Sala zabaw jest przestrzenią bliską naturze, z drewnianymi zabawkami, puzzlami i strefą relaksu z książką. Otoczenie, w którym przebywa dziecko jest usystematyzowane tematycznie, żeby ułatwić malcowi wybór zajęcia. Wszystkie pomoce są łatwo dostępne, a meble i sprzęty znajdują się na wysokości dziecka.

W naszym przedszkolu dużą rolę odgrywa porządek. Pilnujemy, by każdy przedszkolak sam organizował sobie przestrzeń do nauki i zabawy, dbając o nią. Wówczas dziecko czuje się pewniej i łatwiej jest mu się skoncentrować. Nie oznacza to jednak, że nie proponujemy dzieciom zajęć dodatkowych. W naszej placówce dostępne są zajęcia z logopedą, rytmiczne oraz językowe.

Samodzielność podstawą metody Montessori

Ogromną uwagę przykładamy do pielęgnowania samodzielności dziecka. Jako dorośli musimy mieć wyczucie, kiedy i w jakim stopniu włączać się w działania malca tak, by nie zakłócić jego naturalnego rytmu. Dotyczy to ubierania się, samodzielnego jedzenia i dysponowania czasem. To ostatnie jest bardzo trudne w czasach wiecznego pośpiechu, ale warto z niego zrezygnować i pozwolić dziecku na „jego czas”.

W naszym przedszkolu dziecko ma zawsze czas, aby skończyć to, co zaczęło. Nie przerywamy mu wybranej aktywności, by przeprowadzić zajęcia dydaktyczne.

 

Swobodna zabawa przedszkolaków według pedagogiki Montessori

Pedagogika Montessori znana jest ze swojej kultywacji wolności w wychowaniu, a nie wolności od wychowania, o co często błędnie posądzana jest ta metodyka. Wolność dotyczy przede wszystkim aspektu edukacyjnego. Nauczyciel pyta dziecko: „nad czym dziś pracujesz? Czy chcesz pracować w grupie, czy samodzielnie? Jak długo chcesz badać jeden temat, czy chcesz spróbować poznać wiele zagadnień?”, nie narzucając mu jednocześnie tematu zajęć.

Drugim, niezwykle ważnym aspektem wolności montessoriańskiej jest wolność od konkurencji. Dzieci nie są karane ani nagradzane za wykonaną pracę, wybierają ją samodzielnie, co w naturalny sposób eliminuje konkurowanie (ja ładniej narysowałem, napisałem). U dziecka pracującego w ten sposób, współzawodniczenie pojawia się znacznie później, zwykle dopiero w szkole, co ułatwia rozwój jego dojrzałości emocjonalnej. Wzrastając w takich warunkach dziecko wzmacnia naturalną chęć do uczenia się i poznawania świata.

 

Dziecko dopasowujące warzywa i owoce do kartek z kolorami

 

Zasady obowiązujące w naszej placówce

Pedagogika Monessori zmierza do tego, aby dziecko było pewne siebie i otrzymało stabilną podstawę życia. Nasi podopieczni otrzymują zestaw obowiązujących na danym terenie zasad. Są one jasno przedstawione i wytłumaczone. Poznanie ich i zaakceptowanie umożliwia zyskanie pełnej niezależności, wolności i porządku wewnętrznego. Staramy się, by każda relacja oparta była na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Przedszkole prowadzone metodą Marii Montessori na warszawskim Aninie to jedyna tego typu placówka. Jeśli mają Państwo pytania bądź chcieliby zobaczyć, jak wygląda u nas dzień, zachęcamy do kontaktu.