Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków

Zwykle przedszkola pracują według programu nauczania, który z góry narzuca im zajęcia. Zarówno te podstawowe, jak i dodatkowe. W naszej placówce dzieci uczą się świata według pedagogiki Montessori, ale wiemy też doskonale, jak ważne są zajęcia usprawniające rozwój ruchowy czy językowy. Dlatego proponujemy przedszkolakom zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne w grupach.

Zajęcia językowe

Logopeda pracujący z naszymi dziećmi prowadzi przesiewowe badania logopedyczne, które mają wykazać ewentualne nieprawidłowości w rozwoju mowy przedszkolaków. Jeśli logopeda stwierdzi, że dziecko potrzebuje jego wsparcia, proponuje indywidualne spotkania i wspólną pracę nad rozwojem mowy.

Drugą formą zajęć językowych, jaką proponujemy przedszkolakom, jest nauka języka angielskiego. Pracujący z dziećmi nauczyciel pomaga im przyswajać język świadomie. Prowadzi swobodną konwersację, proponuje gry, zabawy, rymowanki czy wierszyki, przy których dzieci świetnie się bawią. Język angielski obecny jest również podczas codziennych zajęć dzieci. Nauczyciel prowadzi z nimi swobodne konwersacje w dowolnej części dnia i w różnych sytuacjach, utrwalając tym samym umiejętności wcześniej zdobyte. Zajęcia prowadzą wyłącznie nauczyciele posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka.

Rytmika i inne zabawy ruchowe według Montessori

Zajęcia ruchowe również opierają się na zasadzie swobodnego uczestnictwa. Celem rytmiki jest wsparcie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i oczywiście muzycznego. Na tych zajęciach proponujemy dzieciom zabawy w rytm muzyki, grę na instrumentach, taniec oraz wspólne śpiewanie.

Więcej informacji chętnie udzielimy Państwu na miejscu. Zapraszamy do kontaktu z przedszkolem, które mieści się przy ul. Rzeźbiarskiej 28 w warszawskiej dzielnicy Wawer.